News

Wagenmakers

Het Wapen van de Familie Wagenmakers
De genealogie van de Familie Wagenmakers werd met GedMill gemaakt. Deze is momenteel 3 1/2 jaar oud en dus gedeeltelijk verouderd. Ik heb het probleem, dat GedMill niet meer goed op Windows 7 en 8 loopt. Mijn "nicht" Clea in Engeland beweert, dat haar man Keith het wel kan. Dus is dit een project voor de volgende winter. Het wapen werd door Jacob Imke Wagenmakers in opdracht gegeven. Streng genomen is hij dus de eigenaar (zie: hier). De gegevens t/m 2014 heb ik wel. Hier begint de nieuwe opbouw van de site.